0 Cart
Container văn phòng 20 feet  có toilet

Container văn phòng 20 feet có toilet

(D 6.058m x R 2,438m x C 2,591m)

Danh mục: Container văn phòng

Container văn phòng 20 feet  có toilet

CONTAINER SÀN TƯỜNG & TRẦN

  - Sử dụng container bằng thép theo tiêu chuẩn ISO, đã qua sử dụng chất lượng 80 %, xử lý kỹ thuật tốt để làm văn phòng, nhà ở.

- Ván sàn Container trên trải simili hoặc lát gạch men.

-Thiết kế khung Sắt (2cm x 4cm), có lớp mốp xốp cách nhiệt bên trong, bên ngoài ốp ván MDF tráng formica,hoặc ván Sera Sơn nước.

CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI

- Hai cửa sổ trượt nhôm (R 0.8 x C1m)khung nhôm sơn tĩnh điện, có lót kính, có 02 bộ màn sáo và bên trên có mái che.

-Một cửa Panel sắt nửa trên lắp kính (R 0.8 x C2m), lắp đặt ổ khóa có tay gạt.

HỆ THỐNG ĐIỆN

-Toàn bộ dây dẫn điện đi trong ruột gà âm bên trong vách  .

-Một bộ đèn đôi 1.2m, hai ổ cắm điện đôi, một công tắc đèn , một CB máy lạnh15A, một công tắc quạt hút và một CB nguồn điện bên ngoài 30A.

-Một ổ cắm điện thoại .

- Một quạt hút, một máy lạnh hai cục 1,5HP mới 100%(Hiệu Rettech Có giấy bảo hành của nhà sản xuất).

SƠN TRANG BỊ

-Một lớp sơn chống rỉ sét, một lớp sơn lót, một lớp sơn màu bên ngoài.

TRANG THIẾT BỊ TOILET

-Một cöûa ñi bằng nhôm , moät cöûa sổ trượt nhôm (R 0.8m x C 1m), một quaït huùt, một boä ñeøn ñôn.

-Một boä boàn caàu, một boä lavabo, một boä voøi sen, göông soi, giaù treo khaên, hoäp ñöïng giaáy.

-Một boàn chöùa nöôùc 500 L baèng nhöïa.

-vách làm ván SERA sơn dầu,

-Saøn laùt gaïch choáng tröôït (25 x25cm), Laép  ñaët heä cấp thoáng thoaùt nöôùc beân trong Container,

sử dụng ốngnước bình minh