Dịch vụ

Dịch vụBán Container Khô 20 feet

1. Container khô (General purpose container)

Container bách hóa thường được sử dụng để chở hàng khô, nên còn được gọi là container khô (dry container, viết tắt là 20’DC hay 40’DC, 40HC). Loại container này được sử dụng phổ biến nhất trong vận tải biển.


Bán Container

Bán Container Khô, Văn Phòng